01 jul 2011 16:35

Landsverdediging: overheidsopdracht

Levering van 60 INS/GPS geleidingskits en bijhorende ontstekers voor de F-16

Levering van 60 INS/GPS geleidingskits en bijhorende ontstekers voor de F-16

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om een letter of offer and acceptance te tekenen met de overheid van de VS voor de levering van 60 INS/GPS geleidingskits en bijhorende ontstekers voor de F-16.