02 jun 2016 12:04

LED-verlichting: open je ogen voor de risico’s

De Hoge Gezondheidsraad heeft een risicoschatting gemaakt van het gebruik van LED-verlichting.

Wat is LED?

Verlichting waarbij de technologie gebruikt wordt van licht emitterende diodes (Light Emitting Diodes of LEDs) is op dit ogenblik in constante opmars wegens de voordelen ervan tegenover andere verlichtingstechnologieën, namelijk een veel hoger energierendement en een lange levensduur. De leds kennen een zeer brede toepassing en zullen binnenkort met voorsprong de wijdst verspreide verlichtingstechnologie zijn. Leds vinden we terug in de openbare verlichting, in de verlichting op het werk, thuis, in autolichten en ook in allerlei soorten beeldschermen: niet-kathodische TV (plat scherm), computers, tablets en smartphones.

Eigenschappen van LED-verlichting

Enerzijds zorgt de sterke lichtintensiteit van ledlampen gekoppeld aan een rechtstreekse lichtinval ervoor dat het risico toeneemt op zogenaamde "fotobiologische" effecten op het netvlies en de huid die zijn blootgesteld.

Anderzijds straalt ledverlichting een lichtspectrum uit met een groter aandeel blauw licht. Het gevolg is een proportioneel grotere impact op de biologische klok en een verhoogd risico op fotobiologische effecten.

Daar bovenop komt nog een derde eigenschap, namelijk de hoogfrequente fluctuerende lichtintensiteit (stroboscopisch effect) van leds, die gevolgen zou kunnen hebben voor het welzijn en het welbevinden van de personen die hieraan worden blootgesteld.

h2>Aanbevelingen De industrie zou inspanningen moeten doen om de hoeveelheid aan blauw ledlicht zoveel mogelijk te beperken, in het bijzonder in schermen en nachtlampen of slaapkamerverlichting.

  • Enkel ledlampen die tot de risicocategorie 0 en 1 behoren (zie Norm EN 62471 van de Internationale Verlichtingscommissie) zouden voor het grote publiek in de handel verkrijgbaar mogen zijn.
  • Het gebruik van speelgoed met ledschermen op het einde van de dag zou moeten worden afgeraden voor kinderen jonger dan 8 jaar.
  • Elke ledlamp zou moeten voorzien zijn van een etikettering met informatie over het aanbevolen gebruik, de risicogroepen en de eventuele contra-indicaties (bv. bureaulamp, nachtlamp of kinderkamer).
  • Het grote publiek moet beter geinformeerd worden.
  • Verder onderzoek is nodig.

Het volledige advies nr. 9341 vindt u op onze website: http://www.health.belgium.be/nl/advies-9341-led.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met onze expert: Dr Jacques Vanderstraeten, GSM: 0475/80.93.22, e-mail: vdstraeten.j@skynet.be