07 mei 2004 17:00

Levering van elektriciteit

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad een ontwerp van ministerieel besluit goed betreffende een tarifering voor de levering van elektriciteit aan verbruikers door middel van een budgetmeter.

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad een ontwerp van ministerieel besluit goed betreffende een tarifering voor de levering van elektriciteit aan verbruikers door middel van een budgetmeter.

Dit ontwerp bepaalt het tarief voor de levering van elektriciteit aan 'niet-beschermde' residentiële eindafnemers die in aanmerking komen voor een budgetmeter. Het tarief bestaat uit vier componenten: - een component die de energieprijs bepaalt; de bepaling van deze prijs gebeurt op basis van een openbare aanbesteding bij inschrijving van de distributienetbeheerder om zijn elektriciteit aan te kopen; - een component voor de transportkosten; - een component voor de distributiekosten; - een marge om de door optelling van de drie vorige componenten verkregen prijs af te stemmen op het gemiddelde van de prijzen van de leveranciers van het Gewest; deze marge mag niet negatief zijn.