18 sep 2009 12:38

Loopbaanonderbreking

Aanpassing aan SEPA van de uitbetaling van uitkeringen bij loopbaanonderbreking aan SEPA

Aanpassing aan SEPA van de uitbetaling van uitkeringen bij loopbaanonderbreking aan SEPA

De ministerraad heeft een koninklijk besluit goedgekeurd dat de uitbetaling van sociale uitkeringen bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet aanpast aan de eengemaakte Europese betaalruimte (SEPA).  Tot nu toe betaalde de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) de sociale uitkeringen via overschrijving op een Belgische post- of bankrekening of per circulaire cheque. Vermits het voor de begunstigden van een uitkering bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet, niet meer verplicht is om een woonplaats in België te hebben en het gebruik van de SEPA-rekening eenvoudiger is, wordt de formulering aangepast. Vanaf de eerste dag van de maand volgend op de publicatie van het kb in het staatsblad verricht de RVA de betaling op een financiële rekening behorend tot de eengemaakte Europese betaalruimte of per circulaire cheque.

Het ontwerp van koninklijk besluit past een aantal koninklijke besluiten aan betreffende de stelsels van de onderbreking van de beroepsloopbaan en tijdskrediet in het kader van de eengemaakte Europese betaalruimte.