03 jul 2009 10:52

Loopbaanonderbreking

Loopbaanonderbreking bij de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

Loopbaanonderbreking bij de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

De ministerraad stemt in met de vraag van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) om de toepassing van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 over de loopbaanonderbreking van het personeel van de besturen te wijzigen voor het personeel van de SERV. 

De reglementering wordt aangepast:

  • invoering van 1/4 en 1/5 loopbaanonderbreking
  • de mogelijkheid tot stopzetting van de deeltijdse loopbaanonderbreking tot aan de pensioenleeftijd (voor personeelsleden van minstens 50 jaar)
  • wijziging van de bijzondere stelsels van loopbaanonderbreking zoals het ouderschapsverlof.

Volgens artikel 3 van hetzelfde besluit heeft een niet-federale overheid die het koninklijk besluit van toepassing wenst te maken op haar personeel, daarvoor de voorafgaandelijke goedkeuring van de federale ministerraad nodig.