25 apr 2014 18:28

Loopbaanonderbreking voor de personeelsleden van het Waalse Gewest

De ministerraad stemt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck in met de wijziging van het personeelsstatuut van het Waalse Gewest op het vlak van de loopbaanonderbreking.

De personeelsleden van het Waalse Gewest hebben vanaf 50 jaar recht op een gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het stelsel van de landingsbanen tot aan het pensioen. De leeftijd wordt tot 55 jaar opgetrokken behalve voor personeelsleden die:

  • een zwaar beroep uit de lijst van knelpuntberoepen uitoefenen
  • gedurende ten minste 5 jaar in de voorgaande 10 jaar of gedurende ten minste 7 jaar in de loop van de voorgaande 15 jaar een zwaar beroep hebben uitgeoefend
  • of een beroepsloopbaan van ten minste 28 jaar als loontrekkende hebben.

Voor de toepassing van artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen is het voorafgaande akkoord van de federale ministerraad nodig.