08 okt 2018 16:18

Luchtkwaliteit en gezondheid

Op vrijdag 12 oktober organiseert de raad een conferentie over de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging in het Residence Palace te Brussel (9.30 tot 15.30u).

Medische experten zullen er de resultaten van wetenschappelijk onderzoek in dit domein presenteren.  Ook het juridische kader van het luchtbeleid in ons land komt aan bod, evenals de financiële impact van luchtverontreiniging voor de samenleving.  Verder zal de governance inzake luchtbeleid besproken worden, aan de hand van het advies dat de FRDO hierover publiceerde dit jaar en van het verslag van de Senaatscommissie voor transversale aangelegenheden over dit onderwerp. Tenslotte is er een paneldebat met vertegenwoordigers van de verschillende beleidsniveaus, met als thema de noodzaak van een betere coördinatie en samenwerking van de verschillende beleidsniveaus om tot een betere luchtkwaliteit te komen.
U vindt het volledige programma en een inschrijvingslink op onze site.