01 jul 2011 16:35

Luchtvaart

Aanpassing van het heffingsstelsel van plaatselijke luchtnavigatiediensten

Aanpassing van het heffingsstelsel van plaatselijke luchtnavigatiediensten

De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe de nieuwe regels vastgelegd van de plaatselijke heffingen voor luchtnavigatie en de vrijstellingen erop (*).

Het nieuwe heffingsstelsel komt tegemoet aan de ingebrekestelling door de Europese Commissie wegens het niet toepassen van verordening EG 1794/2006 tot vaststelling van een gemeenschappelijk heffingsstelsel voor luchtnavigatiediensten. 

Voor elke vlucht die vetrekt uit Brussels Airport bedraagt de heffing: 

  • het product van  het eenheidstarief x het aantal plaatselijke luchtvaartnavigatiediensteenheden voor de vlucht x de milieufactor van de vlucht (E) x de dag/nachtfactor van de vlucht (D) x de compensatiecoëfficiënt die nodig is om meer- minontvangsten als gevolg van E en D te compenseren

De nieuwe regels bieden een oplossing voor:

  • de compensatie van het verlies van Belgocontrol
  • de toename met meer dan 30% van de plaatselijke heffingen op Brussels Airport
  • de verstoring van de mededinging tussen de regionale luchthavens en Brussels Airport
  • de herverdeling van heffingen tussen de luchtvaartmaatschappijen die gebruik maken van Brussels Airport

Het nieuwe stelsel wordt aan de gebruikers ter consultatie voorgelegd. De lijst met vrijgestelde vluchten wordt eveneens aangepast.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

(*) ontwerp van kb tot toepassing van art. 5, §3, laatste lid van de wet van 2& maart 1991.