09 dec 2016 14:50

Maatregelen in de strijd tegen fiscale fraude

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën, belast met de bestrijding van fiscale fraude, Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goedgekeurd om maatregelen te nemen in de strijd tegen fiscale fraude. 

Dit voorontwerp bevat maatregelen die er voor moeten zorgen dat België voldoet aan de internationale regels inzake strijd tegen de fiscale fraude en die de regels inzake btw met betrekking tot het bewarend beslag verfijnen. 

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.