15 mei 2009 12:25

Maatregelen om tewerkstelling te beschermen

Tijdelijke tewerkstellingsmaatregelen tegen de crisis

Tijdelijke tewerkstellingsmaatregelen tegen de crisis

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet in tweede lezing het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis goedgekeurd. Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State. Het gaat om drie maatregelen die de ministerraad op 30 april 2009 heeft genomen: de tijdelijke vermindering van de arbeidsduur tijdens de  crisis, de invoering van de overeenkomst tot vermindering van de arbeidsprestaties en het stelsel van tijdelijke en collectieve volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (zie persbericht van 30 april 2009).