14 nov 2019 19:53

Maatregelen op vlak van asiel en opvang van verzoekers om internationale bescherming

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block akte van de stand van zaken op vlak van asiel en opvang van verzoekers om internationale bescherming, en gaat akkoord met een aantal voorgestelde maatregelen.

Gezien de moeilijkheden die Fedasil ondervindt bij de creatie van opvangplaatsen en de asielinstanties bij het snel werven van personeel, zijn bijkomende maatregelen nodig om deze instanties te ondersteunen en faciliteren in hun opdracht.

De ministerraad geeft in dit kader groen licht voor:

  • een personeelsversterking van de asielinstanties, om een snellere behandeling van de asielaanvragen te garanderen en zo ook de uitstroom uit het opvangnetwerk te versnellen
  • een nauwere samenwerking met alle federale overheidsdiensten met het oog op het ondersteunen van de asiel- en opvanginstanties in hun opdracht
  • het uitschrijven van een overheidsopdracht in hoogdringendheid voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming door Fedasil