06 feb 2004 16:00

Managementfuncties

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad, in tweede lezing en na advies van de Raad van State, een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de weging van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad, in tweede lezing en na advies van de Raad van State, een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de weging van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde.

De door de Raad van State geformuleerde opmerkingen werden beantwoord om de wettigheid van de tekst te waarborgen. De wedden verbonden aan klassen 1 en 2 werden niet gewijzigd. De wedden van de andere klassen werden zodanig berekend dat er tussen hen, naargelang van de klassen, een verschil wordt bekomen schommelend tussen 12 en 20%, alsook een procentuele vermindering van 4 tot 20 % met betrekking tot de huidige wedden. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2001 - zie ook bericht nr. 11 van 25/11/2003.