20 sep 2015 16:33

Marie Christine Marghem lanceert de campagne “Klik voor het klimaat”

Vandaag heeft Marie Christine Marghem, federaal Minister van Leefmilieu, samen met haar gewestelijke collega’s Céline Fremault, Joke Schauvliege en Paul Furlan, het startschot gegeven voor de campagne “Klik voor het klimaat” vanop “Landelijk Brussel”.

Deze campagne nodigt alle burgers uit om de beleidsmakers die deelnemen aan de klimaattop van Parijs eind november/begin december 2015 aan te moedigen in hun onderhandelingen voor een ambitieus klimaatakkoord om de opwarming van de planeet onder 2°C te houden (t.o.v. de pre-industriële periode).

Door te klikken op de website www.klimaat.be kunnen de deelnemers « JA zeggen » tegen een nieuw klimaatakkoord dat aan de volgende eigenschappen moet voldoen : 

 wereldwijd :  alle landen moeten het akkoord onderschrijven en inspanningen leveren
 ambitieus : het moet het mogelijk maken om de opwarming te beperken tot max. 2°C
 billijk :  de verdeling van de inspanningen moet rekening houden met de context van elk land en vooral ook met de specifieke noden van de meer kwetsbare landen en bevolkingen
 juridisch bindend: enkel dat is de garantie dat de aangegane engagementen worden nageleefd.

Via de campagnewebsite kunnen de deelnemers een persoonlijk tintje geven aan hun engagement door een gepersonaliseerde postkaart aan te maken die ze op de sociale media kunnen delen. De website werd ontwikkeld door de Dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Voor Marie Christine Marghem, die het initiatief nam ook haar regionale collega’s uit te nodigen om de campagne te promoten, is ”de mobilisatie van de bevolking voor het klimaat van groot belang in de aanloop naar de COP21 in Parijs. Ongetwijfeld zal ze haar steentje bijdragen tot een ambitieus en bindend klimaatakkoord in Parijs en zal ze de bevoegde Belgische ministers ertoe zal aansporen om de gepaste maatregelen te nemen.“

Céline Fremault : “We zijn allemaal actoren in de klimaatproblematiek. Ieder gebaar telt, elke klik telt! Ik hoop dat er minstens 10 miljoen zijn om het engagement van België en vooral van zijn burgers naar Parijs te brengen. We moeten de teleurstelling van Kopenhagen in 2009 ombuigen naar een succes in Parijs en de mensheid een nieuwe ambitie geven.”

Joke Schauvliege: “Deze aanmoedigingen zullen een hart onder de riem van de Europese Unie zijn, die de moeilijke taak te wachten staat om als bruggenbouwer tussen de ontwikkelingslanden en de ontwikkelde landen een goed akkoord te onderhandelen in Parijs. Vandaar dat we klikken voor een ambitieus klimaatakkoord. En vandaag ook met z’n allen actie ondernemen met deze autoloze zondag.”

Paul Furlan heeft van zijn kant het initiatief verwelkomd en verheugt zich over het toekomstige succes van de campagne. « Het klimaat is een vitale uitdaging die iedereen aanbelangt! Wallonië heeft zich al sterk geëngageerd voor de vermindering van CO2-uitstoot en het verbeteren van de energie-efficiëntie, o.m. via het Klimaatdecreet, het Plan Lucht-Energie, de convenanten… Klikken voor een sterk akkoord op de COP21 van Paris, is klikken voor onze toekomst! »

Meer informatie

Interviews:
 Minister Marie Christine Marghem: Ingrid VAN DAELE - 0470 320 262
 Minister Joke Schauvliege: Jan PAUWELS - 0495 891 567
 Minister Céline Fremault: Adel LASSOULI - 0498 918 450
 Minister Paul Furlan: Jean FASSIAUX - 0474 468 782

Algemene informatie en het logo van de campagne:
 Luc Dries: luc.dries@leefmilieu.belgie.be  – 0473 338 340