19 dec 2013 18:39

Marien ruimtelijk plan

De ministerraad keurt op voorstel van minister van de Noordzee Johan Vande Lanotte een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het Marien Ruimtelijk plan vastlegt.

Het ontwerp van Marien Ruimtelijk plan werd op 24 mei 2013 door de ministerraad in eerste lezing goedgekeurd.

Het Marien Ruimtelijk Plan werd onderworpen aan een openbaar onderzoek en openbare overlegvergaderingen. Er is ook formeel overleg geweest met het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de structuur Kustwacht en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling.

In het ontwerp worden de coördinaten van de afgebakende zones binnen het Marien Ruimtelijk Plan vastgelegd en de dwingende bepalingen opgenomen ten aanzien van de rechtsonderhorigen en de wijzigingsbepalingen van andere regelgeving.