20 jul 2005 17:00

Markt voor de uitwisseling van energieblokken

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd met betrekking tot de oprichting en de organisatie van een Belgische markt voor de uitwisseling van energieblokken.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd met betrekking tot de oprichting en de organisatie van een Belgische markt voor de uitwisseling van energieblokken.

Het ontwerp heeft tot doel een reglementair kader vast te leggen voor Belgische markten waarop transacties worden afgesloten met betrekking tot de verhandeling van elektriciteit die geleverd wordt door middel van injecties en/of afnames in de Belgische regelzone. De organisatie van een anonieme markt voor de uitwisseling van energieblokken is één van de maatregelen die de mededinging op het vlak van de elektriciteitshandel kan stimuleren. Het ontwerpbesluit bevat de algemene basisbeginselen inzake de organisatie en het beheer van een dergelijke markt, de toegang ertoe en de werking ervan. Het voorziet eveneens, in het licht van een eengemaakte elektriciteitsmarkt, in de mogelijkheid tot koppeling van de Belgische markt aan soortgelijke markten in de buurlanden, via de impliciete veiling van een deel van de capaciteit op de interconnecties met de buurlanden op de Belgische markt en op de andere gekoppelde markten.