03 mei 2024 17:51

Masterplan gevangenissen: procedure wijziging opdrachtgever voor de DBFM-contracten

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt en van de staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen, Mathieu Michel, akte van de lijst van de wijzigingen opdrachtgever (WOG’s) aan de DBFM-contracten van de huidige DBFM-gevangenissen.

De ministerraad stemt ook in met de verhoging van de huidige trimestriële vergoeding voor alle DBFM-projecten voor onderhoud en facilitaire diensten, en met de procedure voor de toekomstige WOG’s voor onderhoud en facilitaire diensten. Dit op voorwaarde dat effectief weergegeven wordt dat de door de inspectie van Financiën goedgekeurde toekomstige WOG's eerst deel zullen uitmaken van een bespreking in de technische bilaterales in het kader van een begrotingsronde alvorens ze opgenomen worden in de begroting van de FOD Justitie of/en van de Regie der Gebouwen.