19 sep 1996 17:00

Mededeling uitgesproken door de Eerste Minister Jean-Luc Dehaene op 19
september 1996 voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers