22 mei 2015 13:42

Medische beelden zijn geen vakantiekiekjes!

Medische beeldvorming heeft een enorme vooruitgang mogelijk gemaakt in de moderne geneeskunde. Zonder röntgenfoto's, MRI of CT-scans bijvoorbeeld zou de diagnose en opvolging van heel wat ziekten bijna onmogelijk zijn. Toch is er ook een keerzijde aan het veelvuldig gebruik van medische beeldvorming. Zo is de blootstelling aan ioniserende stralen voor de bevolking als gevolg van diagnostische onderzoeken sterk gestegen.

Daarom lanceert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu sinds 2012 de campagne ‘Medische beelden zijn geen vakantiekiekjes. Wees er zuinig mee’, die zich zowel tot het grote publiek als tot artsen en tandartsen richt.

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “We moeten omzichtig omspringen met de blootstelling aan ioniserende stralen en daarom zijn sensibiliseringscampagnes zoals deze van groot belang. Na drie campagnes zien we trouwens dat het aantal aanvragen voor CT-scans minder snel stijgt dan voordien en dat is goed nieuws. Onze boodschap bereikt haar doel.”

Centraal in de campagne staat de website www.zuinigmetstraling.be die bezoekers informeert over medische beeldvorming. Zowel het belang van medische beeldvorming als de risico’s bij onnodig gebruik komen daarbij aan bod. Verder biedt de website concrete tips aan voor patiënten, ouders, voorschrijvende artsen, radiologen, nuclearisten en tandartsen. Voor de voorschrijvende artsen bestaan ook richtlijnen die hen moeten helpen de meest aangewezen beeldvormingsmethode voor elke patiënt te kiezen.

 

Alle artsen en tandartsen krijgen een persoonlijke brief met uitleg over de nieuwe campagne. De artsen en tandartsen die pas sinds vorig jaar actief zijn, ontvangen ook affiches voor hun wachtzaal en een aantal folders om aan patiënten mee te geven. Artsen en tandartsen die vorig jaar dit materiaal al ontvingen, zullen dit materiaal kunnen bijbestellen. Op verschillende Vlaamse en Franstalige radiozenders draaien de komende weken ook 6 spotjes om de campagne in de verf te zetten.

 

Ook op het terrein zijn er veranderingen merkbaar. Zo is sinds 1 april vorig jaar het substitutierecht voor radiologen van kracht, waardoor radiologen een aangevraagd onderzoek kunnen vervangen door een onderzoek dat meer aangewezen is volgens de richtlijnen voor goed gebruik (bijvoorbeeld een minder stralingsbelastend onderzoek). Ook wordt er werk gemaakt van een uitbreiding van het MRI-park, zodat er een betere spreiding en toegankelijkheid is voor alle Belgische patiënten. Dit is belangrijk, aangezien MRI-onderzoeken niet stralingsbelastend zijn voor de patiënt. De stapsgewijze en gecontroleerde uitbreiding gebeurt in overleg met BELMIP (Belgian Medical Imaging Platform).

 

www.zuinigmetstraling.be
www.health.belgium.be/richtlijnen-medische-beeldvorming

 

Contactpersoon:
Sven Heyndrickx
Adjunct-woordvoerder FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
0473/83.64.90