27 sep 2016 16:09

Meer dan 300 schildpadden in beslag genomen

Op woensdag 7 september werden 334 Moorse landschildpadden in beslag genomen door de cel CITES van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, in samenwerking met de lokale politie van Kortrijk. De dieren zijn afkomstig uit het wild in Marokko en met uitsterven bedreigd en werden ingevoerd met het oog op verdere illegale verkoop. Deze illegale wildvangst zal dan ook een negatieve impact hebben op de schildpaddenpopulatie in die regio. De handel in bedreigde dier- en plantensoorten wordt op dit moment besproken tijdens de CITES conferentie in Zuid-Afrika.
 

De controle gebeurde naar aanleiding van een klacht door de politie van de zone VLAS van Kortrijk, die de schildpadden in een garagebox had gevonden. Het gaat om Moorse landschildpadden (Testudo graeca), die beschermd worden door de CITES Conventie (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Dit betekent dat ze enkel mogen worden ingevoerd met een uitvoervergunning van Marokko en een Belgische invoervergunning. Beide documenten waren niet aanwezig. Schildpadden afkomstig uit het wild mogen trouwens niet verkocht worden in België; enkel dieren die in België of in de EU gekweekt worden en die gechipt zijn, verkrijgen een certificaat voor verkoop. Bovendien werden de 334 schildpadden getransporteerd in een gewone wagen waardoor het welzijn van een aantal van de dieren in gevaar gebracht was.

 

Door deze verschillende inbreuken gaat het om een ernstig misdrijf. Het dossier werd dan ook doorgestuurd naar het parket met de vraag voor strafrechtelijke vervolging. De schildpadden worden momenteel opgevangen door het asiel SOS Reptiel in Houtave. De cel CITES onderzoekt de mogelijkheid om de dieren terug uit te zetten in hun regio van herkomst in Marokko. Als het terugplaatsen niet lukt, zal deze vangst een grote impact hebben op de populatie; van de 334 stuks zijn er wellicht een 100-tal die reeds kunnen kweken. Deze zaak maakt duidelijk dat er nood is aan meer controle op de internationale illegale handel in bedreigde soorten. Dit wordt momenteel besproken op de 17e COP CITES in Zuid-Afrika van 24 september tot 5 oktober.

 

De CITES Conventie reglementeert sinds 1975 de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten. 183 landen hebben dit akkoord ondertekend, net als alle lidstaten van de Europese Unie (waaronder België sinds 1984). 5000 diersoorten en 28.000 plantensoorten zijn beschermd door de Conventie.

 

Meer informatie over CITES vindt u op www.citesinbelgie.be

Contactpersoon: Heleen Vandenberghe – communicatiemedewerker FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu GSM: 0486 12 67 98 E-mail: heleen.vandenberghe@gezondheid.belgie.be