08 mei 2012 10:55

Meer dan 3,2 miljoen gedigitaliseerde krantenpagina’s vanaf vandaag beschikbaar in de Koninklijke Bibliotheek van België!

In 2006 kreeg de Koninklijke Bibliotheek van België in het kader van het 'plan voor de digitalisering van het erfgoed van de federale wetenschappelijke instellingen’ de opdracht om een representatieve selectie van Belgische kranten uit de 19de en 20ste eeuw te digitaliseren (kostprijs: 4,5 miljoen euro). Met veel trots stelt de Koninklijke Bibliotheek u vandaag het resultaat van dit grootschalige project voor: maar liefst 3,2 miljoen krantenpagina’s uit een 70-tal Belgische dagbladen uit de periode 1831-1950 zijn voortaan digitaal beschikbaar in de Afdeling Kranten en Hedendaagse Media!

Digitalisering
Dat het digitaliseren van documenten talrijke voordelen heeft en heel wat nieuwe mogelijkheden biedt, hoeft geen betoog. In het geval van kranten is preservatie een van de belangrijkste redenen om massaal te gaan digitaliseren. Kranten worden immers uitgegeven op bijzonder kwetsbaar papier dat zeer gevoelig is voor verzuring. Zodra men over een digitale kopie van een krant beschikt, wordt het origineel document minder vaak geraadpleegd en dus minder gemanipuleerd, wat de bewaring ervan ten goede komt. Tweede belangrijke reden is het vergemakkelijken van opzoekingen. Dankzij de OCR-technologie (‘optical character recognition’) wordt het mogelijk om in de gedigitaliseerde kranten gericht en snel te zoeken. Voor journalisten, historici en alle andere geïnteresseerden levert dit een enorme tijdswinst op.

Zorgvuldige selectie
De kranten die in het kader van dit project werden gedigitaliseerd, werden uiterst zorgvuldig geselecteerd. Daarbij waren vooral criteria die de representativiteit van de titel bepaalden van groot belang: oprichtingsdatum, taal, plaats van verschijning, ideologische en filosofische oriëntering... Zo bevinden zich onder de gedigitaliseerde titels heel wat kranten die tijdens WOI en WOII werden gecensureerd. Uiteraard werden ook enkele uiterst zeldzame schatten uit de collectie aan de selectie toegevoegd.

Ondanks de omvang van dit grootschalige project beslaat het aantal gedigitaliseerde kranten slechts 5% van de volledige krantencollectie van de Koninklijke Bibliotheek. Er is dus zeker nog werk aan de winkel.

Raadpleging
De gedigitaliseerde kranten kunnen voortaan worden geraadpleegd in een aparte ruimte in de leeszaal van de Afdeling Kranten en Hedendaagse Media, waar vijf speciale pc’s ter beschikking staan van de lezers. Door de strikte naleving van de wetgeving op het auteursrecht kunnen de kranten voorlopig enkel binnen de muren van de Koninklijke Bibliotheek worden geraadpleegd. Er werd een handleiding voorzien die de gebruikers wegwijs maakt in de verschillende zoekmethodes.

Tentoonstelling
Voor de gelegenheid werd de leeszaal van de Afdeling Kranten en Hedendaagse Media in een nieuw kleedje gestoken en werd er een kleine tentoonstelling over de geschiedenis van de Belgische pers samengesteld. We halen voor het publiek ook enkele uitzonderlijke kranten uit onze verzamelingen.

Praktische informatie voor journalisten

Graag nodigen we u uit op de persvoorstelling van dit nieuwe aanbod, die plaats heeft op donderdag 10 mei 2012 om 11.00 uur in de leeszaal van de Afdeling Kranten en Hedendaagse Media. Na de voorstelling bieden we u graag een lunch aan. Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen bij de persverantwoordelijke.

Indien u de persvoorstelling bijwoont, kunt u van de gelegenheid gebruik maken om onze mooie tentoonstelling ‘Een koninklijke bron voor Mercator’ te bezoeken in de Nassaukapel.

Indien u verhinderd bent, maar de Afdeling Kranten en Hedendaagse Media op een ander moment wenst te bezoeken, kunt u een afspraak maken via de persverantwoordelijke.

Afbeeldingen vindt u in de persrubriek op onze website www.kbr.be.

Koninklijke Bibliotheek van België
Kunstberg - 1000 Brussel
+32-(0)2-519.53.11
www.kbr.be

Persverantwoordelijke
Sara Lammens
+32-(0)2-519.53.98 - sara.lammens@kbr.be