26 feb 2014 11:55

Meer informatie aan consument over stralingswaarde gsm’s en betere bescherming jonge kinderen

Vanaf 1 maart 2014 moeten verkopers van gsm’s en smartphones hun klanten beter informeren over de stralingswaarde van de toestellen. Dit zowel bij verkoop in winkels als op internet en in alle reclameboodschappen. De verkoop van toestellen bedoeld voor kinderen jonger dan 7 jaar wordt verboden in ons land.

De stralingswaarde wordt verplichte consumenteninformatie
De stralingswaarde van een gsm die weergegeven wordt in een SAT-waarde (Specifiek Absorptie Tempo), moet vanaf nu bij de verkoop van elk toestel worden vermeld. Zo kan de consument een bewuste keuze maken en rekening houden met deze informatie.
De SAT-waarde moet bij de technische specificaties van elk toestel worden vermeld, en dit zowel op het etiket op het rek in de winkel als bij de verkoop via internet. Ook in reclame- en promotieboodschappen moet de SAT-waarde vermeld worden, van zodra er ook andere technische specificaties worden vermeld. De SAT-waarde moet niet op de verpakking staan.

Concreet zal de consument de SAT-waarde, uitgedrukt in W/kg (watt per kilogram) vinden bij de andere technische specificaties, met daarbij tussen haakjes de categorie waartoe deze waarde behoort: A, B, C, D of E. De mobiele telefoons met de laagste SAT-waarden zitten in de categorie A, de mobiele telefoons met de hoogste SAT-waarde behoren tot de categorie E.

Verbod op de verkoop van gsm’s voor kinderen
Mobiele telefoons die speciaal ontworpen zijn voor jonge kinderen onder de 7 jaar, mogen niet meer op de Belgische markt worden verkocht. Het gaat om toestellen met bijvoorbeeld weinig toetsen of een voor kinderen aantrekkelijke vorm. Ook reclame om het gsm-gebruik bij kleine kinderen aan te moedigen, is verboden na 1 maart.

Kinderen komen al zeer vroeg in contact met gsm-toestellen waardoor de totale blootstelling aan straling tijdens hun leven dus groter zal zijn dan die bij de huidige volwassenen. Bovendien absorberen de hersenen van kinderen 2 keer meer straling dan die van een volwassene. Hun beenmerg zelfs tot 10 keer meer. Reden voor de Belgische overheid om uit voorzorg de erg jonge consumenten te beschermen tegen mogelijk schadelijke gevolgen voor hun gezondheid later in het leven.

Waarom deze maatregelen?
De Belgische overheid neemt deze maatregelen uit voorzorg. Omdat er nog geen duidelijke wetenschappelijke conclusies zijn over de schadelijkheid van gsm-straling, neemt de overheid beschermende maatregelen en wil ze de consument sensibiliseren. Sommige studies maken melding van een verhoogd risico op hersenkanker bij intensief gebruik van een mobiele telefoon, en daarom heeft het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) radiogolven geklasseerd als “mogelijk kankerverwekkend”.

Door de betere informatie, kan de consument nu zelf kiezen voor toestellen met een lagere SAT-waarde en zo de gemiddelde blootstelling verminderen. Verder kan de blootstelling beperkt worden door de gsm niet te gebruiken voor lange gesprekken of op plaatsen met een slechte ontvangst. Ook het gebruik van een oortje, sms’en in plaats van bellen, beschermen tegen een teveel aan straling.

 

Meer informatie: www.gezondheid.belgie.be, “in de kijker”.
Contact: Jan Eyckmans, jan.eyckmans@gezondheid.belgie.be, tel. 02 524 90 45, gsm 0495 25 47 24.