12 aug 2004 14:00

Meer zelfstandigen van niet-Belgische nationaliteit

Uit recente statistische gegevens van het RSVZ blijkt dat er in ons land 58.268 zelfstandigen zijn van vreemde nationaliteit (cijfers per 31 december 2003).

Uit recente statistische gegevens van het RSVZ blijkt dat er in ons land 58.268 zelfstandigen zijn van vreemde nationaliteit (cijfers per 31 december 2003).

Dit betekent een forse toename tegenover vorig jaar. Toch past enige relativering omdat sinds 1 januari 2003 het zelfstandigenstatuut ook van toepassing is geworden op de meewerkende echtgenoot. De Nederlanders (13.201), de Italianen (11.177) en de Fransen (8.338) zijn het sterkst vertegenwoordigd. Het aantal noorder- en zuiderburen stijgt; terwijl het aantal Italianen eerder stagneert. Opmerkelijk is het toenemend aantal zelfstandigen uit Oost-Europa (2.749) , meer bepaald uit de landen waarmee de EU een associatie-overeenkomst heeft ondertekend. Enkele voorbeelden: 1.732 Polen (thans EU) , 461 Roemenen en 345 Bulgaren. De gewezen 'Oostblokkers' zijn hoofdzakelijk aan het werk in de handel (52%). Het aantal Turken en Marokkanen bedraagt respectievelijk 3,01 en 3,15% van het totale aantal personen van vreemde nationaliteit. Wanneer we de hele zelfstandigenbevolking in België beschouwen, bezit daarvan 6,80% een niet-Belgische nationaliteit.