23 dec 2004 16:00

Meergemeentenpolitiezones

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone.

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel de gemeenteraden van die meergemeentenpolitiezones, die bij de bepaling van de gemeentelijke dotatie niet tot een akkoord komen, een verdeelsleutel op te leggen zodat de patstelling kan opgelost worden. Het ontwerp vult de juridische leemte op die door de opeenvolgende annulaties van het koninklijk besluit door de Raad van State een feit is geworden. Het ontwerp heeft dus uitwerking vanaf 4 december 2001.