17 dec 2013 17:48

Meerjareninvesteringsplan 2013-2025 van de NMBS-groep

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille het meerjareninvesteringsplan 2013-2025 van de NMBS-groep goed.

De ministerraad keurt met name de oriëntaties die weerhouden zijn om het kader te bepalen van de onderhandelingen met de Gewesten om te komen tot zowel de selectie van de gewestelijke projecten als een samenwerkingsakkoort met betrekking tot de pre- en cofinancieringen.

Het meerjarenplan werd aangepast om rekening te houden met de jaarlijkse verdeling van de middelen toegekend aan elk gewest, de versnelling van de prioritaire projecten en de besparingen beslist tijdens het laatste begrotingsconclaaf.

De ministerraad heeft bovendien nota genomen van de effectieve lancering binnen het Executief Comité van de ministers van Mobiliteit van een groot debat rond de intermodale mobiliteit evenals specifieke studies, met name voor het ontlasten en de bediening van Brussel die binnenkort tot concrete voorstellen moeten leiden.