17 dec 2009 14:41

Meerwaardeneconomie

Avenant bij het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap over de sociale economie

Avenant bij het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap over de sociale economie

Het avenant dat de ministerraad heeft goedgekeurd bij het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005, stelt het bedrag vast dat de federale overheid bestemt voor de cofinanciering van de inspanningen van de Duitstalige gemeenschap en de gewesten. Voor 2008 wordt een bedrag van 15.854.242 euro aangerekend op de begroting van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Na goedkeuring door de Duitstalige gemeenschap en de gewesten wordt het voorontwerp van wet dat instemt met het avenant, voorgelegd aan het advies van de Raad van State.