16 okt 2002 17:00

Milieutaksen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot vaststelling van de inzamel- en recyclagebijdrage van batterijen in het kader van de milieutaksen.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot vaststelling van de inzamel- en recyclagebijdrage van batterijen in het kader van de milieutaksen.

Het ontwerp heeft tot doel het bedrag in euro van deze inzamel- en recyclagebijdrage aan te passen. Deze bijdrage werd in 1996 (**) vastgesteld op 5 BEF per batterij en in 2001 (***) op 0,13 euro per batterij. Om de strenge voorschriften inzake de omzetting naar de euro in acht te nemen brengt het ontwerp het bedrag terug op 0,1239 euro per batterij. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 april 1996. (**) door artikel 1 van het koninklijk besluit van 16 april 1996. (***) door het koninklijk besluit van 11 december 2001.