27 sep 2002 17:00

Militaire muzikanten

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed betreffende de werving van militairen en het statuut van de militaire muzikanten en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het personeel van Landsverdediging.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed betreffende de werving van militairen en het statuut van de militaire muzikanten en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het personeel van Landsverdediging.

Dit wetsontwerp heeft een vierledig doel: - de bepalingen inzake de werving van militairen verbeteren en uniformiseren (met inbegrip van de EU-onderdanen), alsook de rechten van de sollicitant definiëren en verbeteren; - een eenheidsstatuut creëren voor de beroepsmilitaire muzikanten van het actief kader van de krijgsmacht; - verschillende wetten, die betrekking hebben op een beter kader voor de militairen, wijzigen; - bepaalde bepalingen hernemen met het oog op een grotere rechtsveiligheid voor het personeel van Landsverdediging.