28 nov 2003 16:00

Militaire operaties en internationale verplichtingen

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met de ordonnancering en de betaling van de uitgaven die aanrekenbaar zijn op de kredieten voorzien in het wetsontwerp houdende derde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 (*).

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met de ordonnancering en de betaling van de uitgaven die aanrekenbaar zijn op de kredieten voorzien in het wetsontwerp houdende derde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 (*).

De vrijmaking van deze middelen is noodzakelijk om de kosten van de militaire operaties in het buitenland te dekken, die belangrijker zijn dan aanvankelijk voorzien, en om het departement toe te laten zijn internationale verplichtingen na te komen. (*) Sectie 16 - Landsverdediging.