25 feb 2015 11:46

Minder gevaarlijke stoffen in vloerbekleding

Op 26 februari opent de nationale bouwbeurs Batibouw haar deuren. Naar aanleiding daarvan herinnert de federale overheidsdienst Volksgezondheid aan een nieuwe wetgeving (van kracht sinds 1 januari 2015) die limietwaardes oplegt voor het vrijkomen van chemische stoffen uit vloerbekleding. De nieuwe reglementering moet leiden tot een gezondere binnenlucht.

De wetgeving geldt voor alle vaste vloerbekledingsmaterialen -van vast tapijt, over kunststof tot parket en gietvloeren- en de lijmen waarmee ze worden vastgemaakt. De maximumwaardes zijn opgelegd voor meer dan 170 gevaarlijke stoffen, waarvan formaldehyde de meest bekende is. Er mogen ook geen stoffen meer vrijkomen die geklasseerd zijn als kankerverwekkend.

Na Duitsland en Frankrijk is België het derde land met wetgeving die de emissies van gevaarlijke stoffen uit vloerbekleding aan banden legt. België plaatst zich dus op hetzelfde niveau als zijn buurlanden op het vlak van binnenlucht en onderzoekt ook de mogelijkheden om maximumwaardes op te leggen voor wand- en plafondbekleding en voor schoonmaakmiddelen en luchtverfrissers.

 

We brengen meer dan 85% van onze tijd binnen door: op school, thuis, op het werk … De lucht binnenshuis is dikwijls van slechtere kwaliteit dan de buitenlucht. Mogelijke vervuilingsbronnen zijn schimmels, de buitenlucht, schoonmaakmiddelen en dus ook stoffen die vrijkomen uit meubels, en bouwproducten, waaronder vloerbekleding.

 

Een ongezond binnenklimaat kan leiden tot irritatie van neus en ogen en tot concentratieverlies en vermoeidheid. Bepaalde stoffen geven ook aanleiding tot ademhalingsproblemen, allergische reacties en andere zijn mogelijk kankerverwekkend. Kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en zieken zijn de meest kwetsbare groep. De vastgelegde limietwaardes houden met hen rekening.

 

Een efficiënte remedie tegen slechte binnenlucht is ventilatie. Ook preventie is belangrijk. De nieuwe wet garandeert een basis gezondheidsniveau voor alle vloerbekledingsmaterialen  en beschermt de zwaksten in onze samenleving. Niet alle gebruikers hebben inspraak in de keuze van bouwmaterialen, zoals huurders, kinderen in kinderdagverblijven en ouderen in rusthuizen. 

 

Op de stand van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op Batibouw vindt u informatie over verschillende milieu- en gezondheidsgerelateerde onderwerpen, zoals de nieuwe etikettering op huishoudproducten, het EU Ecolabel en de website www.energievreters.be. 

 

Contact:
Sven Heyndrickx
Adjunct-woordvoerder FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
0473/83.64.90