05 aug 2013 12:56

Minder honden en katten in asielen in 2012

In 2012 werden 24.070 honden en 31.434 katten opgevangen in een dierenasiel. Dit is een daling van 9% voor honden en 14% voor katten tegenover het jaar voordien. Wel werden 2.560 honden en 11.208 katten geëuthanaseerd, een stijging met 3% in vergelijking met 2011. De voornaamste redenen hiervoor zijn ziekte, socialisatieproblemen en plaatsgebrek in de asielen.

Er werden vorig jaar 21.175 zwerfkatten in een asiel binnengebracht, dubbel zoveel als dieren die door de eigenaar werden afgestaan. Vaak worden hele nestjes kittens naar het asiel gebracht als men er geen blijf mee weet.


Op het vlak van adopties was vorig jaar een positieve trend waar te nemen bij de honden: 13.022 dieren vond een nieuw baasje, een stijging van 8%. Bij de katten blijft het aantal met 16.180 adopties status quo.


Dankzij de elektronische chip werden 9.815 honden aan hun baasje terugbezorgd, terwijl er slechts 1.193 katten aan hun eigenaar teruggegeven konden worden. Wie zijn kat niet wilt kwijtraken, doet er dus goed aan om haar te laten identificeren, ook al is dat momenteel enkel voor honden verplicht.


In het kader van het meerjarenplan voor de sterilisatie van katten, een initiatief van de dienst Dierenwelzijn, zullen op termijn alle katten, behalve die bij kwekers, gesteriliseerd en geïdentificeerd worden. Sinds 1 september 2012 geldt dit al voor de katten in asielen.
 

Met de campagne ‘Kies voor het asiel’ die begin juli 2013 werd gelanceerd, wil dienst Dierenwelzijn het grote publiek laten kennismaken met de voordelen van een asielkat. Asielkatten zijn sociaal, worden goed verzorgd en zijn al gechipt en gesteriliseerd, vaak aan een voordeeltarief. De website www.kiesvoorhetasiel.be bevat naast praktische informatie ook een spel voor kinderen. Ludieke campagneaffiches worden aan alle bibliotheken, steden en gemeenten, asielen, dierenartsen en dierenspeciaalzaken bezorgd.
 

Contactpersoon:

Eric Van Tilburgh

02/524.74.10

0475/630.489