20 apr 2012 02:00

Minister Olivier Chastel stelt het federaal actieplan administratieve vereenvoudiging 2012-2015 voor

Het derde federaal actieplan administratieve vereenvoudiging werd op vrijdag 20 april door Minister van begroting en Administratieve vereenvoudiging Olivier Chastel voorgesteld aan de Ministerraad. Dit plan is het resultaat van een samenwerking tussen alle regeringsleden en de federale overheidsdiensten.

Het derde federaal actieplan administratieve vereenvoudiging werd op vrijdag 20 april door Minister van begroting en Administratieve vereenvoudiging Olivier Chastel voorgesteld aan de Ministerraad. Dit plan is het resultaat van een samenwerking tussen alle regeringsleden en de federale overheidsdiensten.

Met administratieve vereenvoudiging bedoelen we alle stappen die worden ondernomen om de administratieve formaliteiten die de burgers en de bedrijven moeten nemen om aan de regels te voldoen, te vereenvoudigen en te vergemakkelijken. Sinds een tiental jaar worden er door de federale regering inspanningen gedaan op het vlak van administratieve vereenvoudiging.

De federale regering wil de ondernemingen steunen en de economische activiteit aanzwengelen door de administratieve lasten voor de ondernemingen tegen 2014 met 30% te verminderen. Zo kan de doelstelling die ingeschreven is in de Europese Small Business Act, namelijk een vermindering van 25% tegen 2012 sinds 2007, in 2014 zelfs overtroffen worden.

Dit plan heeft onder meer betrekking op het actieplan 2011-2012 van de DAV, de prioriteiten van de Kruispuntbank voor de sociale zekerheid, het actieplan voor de KMO’s, het Coperfin-programma van de FOD Financiën en de ontwikkeling van het e-healthplatform op het vlak van gezondheidszorg.

Bij de belangrijkste projecten voor de ondernemingen zijn: het “only once” principe en het eenheidsloket voor bedrijven, de uitbreiding van de toepassing eDepot, de elektronische maaltijdcheques, de vereenvoudiging van de openbare aanbestedingen, de ontwikkeling van het concept “Think small First” en de elektronische facturatie. Voor de burgers zijn er: de elektronische identiteitskaart en de vereenvoudigde toekenning van sociale hulp.

« De Kafka-test, die sinds 2004 wordt toegepast, zal tegen 1 oktober 2012 worden vernieuwd. Hierdoor zal de impact van nieuwe reglementeringen op de administratieve lasten van de verschillende doelgroepen (burgers, ondernemingen en verenigingen) beter geanalyseerd kunnen worden», kondigde Olivier Chastel aan.

Dit plan is permanent in ontwikkeling en er kunnen dus nog nieuwe projecten bijkomen na de eerste halfjaarlijkse evaluatie.