21 apr 2022 10:16

Minister Wilmès draagt tijdelijk bevoegdheden over     

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès heeft aan de eerste minister aangegeven dat zij omwille van persoonlijke redenen tijdelijk haar bevoegdheden wenst over te dragen. Tijdens deze periode blijft zij formeel minister en vicepremier. 

Eerste minister Alexander De Croo zal tijdelijk haar bevoegdheden Buitenlandse Zaken en Europese Zaken waarnemen.    

Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, David Clarinval wordt tijdelijk belast met de bevoegdheid Buitenlandse Handel. Hij zal haar ook vervangen in het kernkabinet.    

Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, wordt belast met de bevoegdheid Federale Culturele Instellingen.     

Minister Wilmès blijft tijdens deze periode formeel lid van de Federale Regering. Ze heeft uitdrukkelijk aangegeven dat zij tijdens deze korte periode, geen loon wenst te ontvangen. De tijdelijke overdracht zal worden geformaliseerd via een KB.

Alexander De Croo, eerste minister: «Mijn gedachten zijn vandaag bij Sophie, haar man Christopher en hun kinderen. Het siert Sophie dat zij de uitdrukkelijke keuze maakt om haar man bij te staan en er te zijn voor haar kinderen. Haar keuze draagt mijn grootste respect weg. Op een moeilijk moment als dit ben je in de eerste plaats partner en mama. Ik wens Sophie, Christopher en hun kinderen heel veel moed en kracht toe. »