17 mei 2020 11:47

Ministerraad van 16 mei 2020

De ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op zaterdag 16 mei 2020, onder het voorzitterschap van eerste minister Sophie Wilmès.

De ministerraad nam volgende beslissingen: