17 mei 2020 11:47

Beliris: overheidsopdracht voor de constructie van het Learning & Innovation Center in Elsene

De ministerraad gaat op voorstel van eerste minister, belast met Beliris, Sophie Wilmès akkoord met het sluiten van een overheidsopdracht van werken voor de constructie van het Learning & Innovation Center (LIC) op de grens van de Campus de la Plaine (ULB) en de Pleincampus (VUB) in Elsene.

Deze overheidsopdracht betreft de bouw van het Learning & Innovation Center, op de grens van de Campus de la Plaine (ULB) en de Pleincampus (VUB) in Elsene. Door de bibliotheek 'Sciences et Techniques' van de ULB en de bibliotheek 'Exacte en Toegepaste Wetenschappen' van de VUB te groeperen, wordt een centraal punt gecreëerd. Hier kan de toekomstige bezoeker terecht voor het hele studieproces en voor de nodige ondersteuning daarin. De overheidsopdracht wordt opgesplitst in verschillende deelprojecten:

  • de constructie van het LIC, als functioneel losstaand gebouw
  • het project data/ICT, dat gelinkt is aan de uitbating van het gebouw
  • de verbinding van het LIC met de VUB, door de constructie van een loopbrug en door het creëren van een doorgang in gebouw F van de VUB

De eerste minister is bevoegd om het protocol over de tussenkomstvoorwaarden door Beliris, de ULB en de VUB, en over de onderhoudsverplichtingen van het gebouw door de ULB en de VUB, te ondertekenen.

Beliris is een samenwerkingsakkoord dat op 15 september 1993 tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd ondertekend en dat voor verschillende initiatieven zorgt om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen.

(http://www.beliris.be/projets/learning-and-innovation-center.html en https://www.lic.brussels/)