25 feb 2011 16:25

Ministerraad van 25 februari 2011

De ministerraad vergaderde op vrijdag 25 februrari 2011 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme

De ministerraad vergaderde op vrijdag 25 februrari 2011 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme

Op de persconferentie na de ministerraad hebben eerste minister Yves Leterme, minister van Financiën Didier Reynders en minister van Werk Joëlle Milquet uitleg gegeven over de belangrijkste beslissingen. De ministerraad was grotendeels gewijd aan de organisatie van het prudentieel toezicht op de financiële markten volgens het twin-peaksmodel en de uitvoering van maatregelen uit het interprofessioneel akkoord.

Een achttal koninklijke besluiten en wetsontwerpen voeren het bemiddelingsvoorstel van de regering over het interprofessioneel akkoord uit (persbericht volgt later).

Yves Leterme had het over een evenwichtig en goed voorstel dat de concurrentiekracht van onze economie bevordert en dat ook sociale maatregelen bevat.

Daarnaast heeft de ministerraad het nieuwe model van toezicht op de financiële instellingen volgens het twin-peaksmodel definitief goedgekeurd. Het treedt in werking op 1 april 2011. Het model kent de NBB een belangrijke rol toe in het toezicht op de banken, terwijl de CBFA de financiële markten zal controleren. De heer Luc Coene, die momenteel vicegouverneur van de NBB is, wordt vanaf 1 april 2011 tot gouverneur benoemd. Hij vervangt de heer Guy Quaden die door eerste minister Yves Leterme en minister van Financiën Didier Reynders uitgebreid werd bedankt voor de manier waarop hij de NBB in de voorbije 12 jaar heeft geleid.

De ministerraad heeft ook het mandaat van vier directeurs van de NBB verlengd: Jan Smets, Marcia De Wachter, Jean Hilgers en Françoise Masai die benoemd wordt tot vicegouverneur.