07 jun 2006 17:00

Ministerraad van 7 juni 2006

De Ministerraad vergaderde op woensdag 7 juni 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

De Ministerraad vergaderde op woensdag 7 juni 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

De heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, kondigde de beslissingen van de ministerraad aan die volledig gewijd was aan vier actieplannen op het vlak van mobiliteit. Hij verklaarde dat ze een globale aanpak omvatten van de vraagstukken die de regering na een grondige analyse op het vlak van mobiliteit heeft onderzocht. De maatregelen zijn gebundeld in vier pakketten: het maritiem vervoer, de binnenvaart, de verkeersvereenvoudiging en het veilig vrachtvervoer. De maatregelen op het vlak van maritiem vervoer hebben als doel de invlagging van schepen te bevorderen door de reglementering en de dienstverlening van de overheid te moderniseren. Door middel van fiscale maatregelen wil de regering de renovatie van de binnenvaartschepen aanmoedigen. De verkeersvereenvoudiging bestaat voornamelijk uit een juridische schoonmaak van de wegcode. Dankzij een duidelijkere wetgeving zijn minder verkeersborden nodig. Ook de voorrang van rechts regel is gewijzigd. De maatregelen die van toepassing zijn op het vrachtvervoer hebben als doel de veiligheid te bevorderen. Het gaat onder andere om de uitbreiding van het inhaalverbod en de betere reglementering van de ladingbeveiliging.