27 nov 2009 12:06

Mobiele telefonie

Kosten voor het persoonlijk gebruik van GSM's, die de werkgever financiert, gedeeltelijk financiert of ter beschikking stelt, die in aanmerking komen voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen

Kosten voor het persoonlijk gebruik van GSM's, die de werkgever financiert, gedeeltelijk financiert of ter beschikking stelt, die in aanmerking komen voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen

De ministerraad heeft de manier vastgelegd waarop de kosten van het persoonlijk gebruik van een GSM, die de werkgever ter beschikking stelt, financiert of gedeeltelijk financiert, in aanmerking komen voor de berekening van de bijdragen voor sociale zekerheid (*).  Het voorstel is het resultaat van de inzet van de sociale partners en werd door minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Werk Joëlle Milquet aan de ministerraad voorgelegd. Het bepaalt in de eerste plaats dat als de werkgever een stelsel hanteert dat het professionele van het persoonlijke gebruik van de GSM kan onderscheiden, die berekening telt voor de uitsplitsing van de kosten. Het privé-gebruik van de GSM waarvoor de werknemer niet betaalt, wordt beschouwd als loon.

Indien de werkgever geen dergelijk stelsel hanteert, bedraagt het forfait voor de persoonlijke kosten van de werknemer die de GSM gebruikt, 12,50 euro per maand.  Op dat forfait zijn de gewone werkgevers- en werknemersbijdragen verschuldigd.

(*) ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het kb van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.