23 mei 2020 18:42

Mobilofonie: verlenging van de gebruiksrechten van de 900 MHz-, 1800 MHz- en 2 GHz-banden en reorganisatie van de 3400-3800 MHz-band

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie en Post Philippe De Backer twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de gebruiksrechten voor de banden van de bestaande 2G- en 3G-vergunningen verlengen tot 15 maart 2021 en de 3400-3800 MHz-band reorganiseren.

Aanvankelijk was gepland dat het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) in de loop van 2019 een veiling van de 900MHz-, 1800MHz- en 2GHz-banden zou organiseren voor de periode vanaf 15 maart 2021. Deze veiling kon echter niet worden georganiseerd binnen het geplande tijdsbestek, gezien het gebrek aan akkoord binnen het overlegcomité en het ontslag van de regering in december 2018 (start van de periode van lopende zaken).

Om te zorgen voor de continuïteit van de dienstverlening zorgt het eerste ontwerp er dan ook voor dat het BIPT de 2G- en 3G-vergunningen kan verlengen tot na 15 maart 2021, totdat de veiling voltooid is en de nieuwe gebruiksrechten zijn toegewezen.

Het ontwerp betreft de 3400-3800MHz-band (ook de 3.6GHz-band geheten). In zijn advies van 2016 meent de Radio Spectrum Policy Group (RSPG) dat de 3400-3800 MHz-band een essentiële band is om 5G in Europa te introduceren, zelfs vóór 2020. Voor de RSPG heeft deze band het potentieel om van Europa de pionier te maken van de 5G-uitrol.

Om de toekomstige uitrol van 5G in België niet in het gedrang te brengen, is het van fundamenteel belang dat voldoende grote blokken in de band 3400-3800 MHz zo snel mogelijk worden gereorganiseerd. Op die manier kan de vereiste reorganisatie van het Europees wetboek voor elektronische communicatie reeds plaatsvinden, in afwachting van de goedkeuring door het overlegcomité van een nieuwe regeling voor gebruiksrechten in de band 3400-3800 MHz.

De ontwerpen worden voorgelegd aan het Interministerieel comité voor telecommunicatie, radio-omroep en televisie, aan het overlegcomité en ter advies aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1995 betreffende het opzetten en de exploitatie van GSM-mobilofonienetten, het koninklijk besluit van 24 oktober 1997 betreffende het opzetten en de exploitatie van DCS-1800-mobilofonienetten, en het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2009 betreffende radiotoegang in de frequentiebanden 3410-3500/3510-3600 MHz en 10150-10300/10500-10650 MHz