23 mei 2020 18:42

Ministerraad van 23 mei 2020

De ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op zaterdag 23 mei 2020, onder het voorzitterschap van eerste minister Sophie Wilmès.

De ministerraad nam volgende beslissingen: