23 mei 2020 18:42

Prioritaire thema's voor de oproep tot voorstellen 2020-2021 van het onderzoeksprogramma BRAIN-be 2.0

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Wetenschapsbeleid David Clarinval de prioritaire thema's geselecteerd voor de volgende oproep tot voorstellen 2020-2021 van het onderzoeksprogramma BRAIN-be 2.0 (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks).

Het gaat om de volgende thema's:

  • pijler 1: uitdagingen en kennis van de levende en niet-levende wereld
    • prioriteit 2: bewoonbaarheid
  • pijler 3: maatschappelijke uitdagingen
    • priorieit 1: transitie naar een CO²-neutrale samenleving
    • prioriteit 2: maatschappelijke schokken, tussen maatschappelijke (r)evolutie en veerkracht
    • prioriteit 5: migratie