23 mei 2020 18:42

Organisatie, administratie en financiering van de internationale school van SHAPE

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Sophie Wilmès het Memorandum of Understanding (MOU) over de organisatie, administratie en financiering van de internationale school van SHAPE (ISS) goed.

Vanaf januari 2014 heeft SHAPE een ontwerptekst van MOU gelanceerd, onder meer over de financiering van de gemeenschappelijke kosten, waarin op vraag van alle andere landen de voor België gunstige clausule niet meer is opgenomen. Dit wordt gerechtvaardigd door het feit dat elk land dat in de ISS een nationale afdeling heeft, nu zelf zijn nieuwe gebouwen financiert en dat de grootste landen (Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Duitsland) hun eigen kleuterklassen organiseren.

Met het nieuwe MOU dragen alle landen evenredig bij volgens het aantal kinderen van hun land dat in de ISS is ingeschreven. Met ongeveer 490 Belgische leerlingen ingeschreven in de kleuterschool en het lager en secundair onderwijs in 2019, is de Belgische schoolpopulatie momenteel goed voor 21,86%. De uiteindelijke versie van het ontwerp-MOU vermeldt echter dat België de forfaitaire clausule van 3% zal behouden tot op het moment dat de nieuwe gebouwen van de Belgische afdeling klaar zijn (gepland voor 2024-2025).

Ter herinnering: dit MOU van 1976 verschaft een voorkeurspositie aan België, dat bijdraagt aan de financiering van de gemeenschappelijke kosten van de ISS op een forfaitaire basis van 3%. Alle andere deelnemende landen daarentegen verdelen het saldo proportioneel volgens het aantal kinderen van hun land dat is ingeschreven in de ISS. Dit stelsel wordt toegekend omdat België in 1966-1967 de bouw van de schoolgebouwen voor ongeveer 75% heeft gefinancierd en de lonen van de opvoeders van de gemeenschappelijke kleuterschool ten laste neemt.