17 mrt 2023 16:51

Modernisering van de burgerlijke stand

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een voorontwerp van wet goed dat voorziet in een aantal bepalingen om de recente wetgeving van de burgerlijke stand coherenter en meer aangepast aan de praktijk te maken.

Concreet betreft het verschillende reparatiebepalingen, in het bijzonder inzake het gebruik van de Databank Akten Burgerlijke Stand (DABS). Het gaat bijvoorbeeld om vergetelheden van de wetgever bij vorige wetswijzigingen of het in overeenstemming brengen van de huidige bepalingen met de praktijk.

Zo wordt onder meer verduidelijkt dat het de ambtenaar van de burgerlijke stand is van de plaats waar het kind gevonden is die bevoegd is om de akte van geboorte van de vondeling op te maken en dat Belgische akte voortaan niet enkel op basis van de buitenlandse akte wordt opgemaakt wanneer de buitenlandse akte wordt voorgelegd voor de opmaak of wijziging van een akte van de burgerlijke stand, maar ook bij de aanpassing van het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Het voorontwerp beoogt ook de huidige wetgeving in overeenstemming te brengen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), door een duidelijkere verdeling en afbakening van de verantwoordelijkheden, door de beperking van de aflevering van afschriften en uittreksels uit de DABS, en door de beperking van de toegang tot de DABS.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.