17 mei 2013 17:39

Modernisering van de rechtspleging in Cassatie

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de rechtspleging voor strafzaken in cassatie moderniseert en duidelijker organiseert. Het voorontwerp voert het regeerakkoord uit dat een duidelijkere strafrechtelijke wetgeving vooropstelt en dat de gerechtelijke achterstand wil wegwerken.

De bepalingen van de rechtspleging voor strafzaken in cassatie worden gebundeld en duidelijker georganiseerd. Daarnaast wordt de procedure aangepast om een verlamming van het Hof van Cassatie te voorkomen, aangezien er steeds meer cassatieberoepen in strafzaken worden ingediend. De nieuwe procedures die nodig zijn, opdat het Hof van Cassatie zijn opdracht kan uitoefenen, worden in de wet verankerd. De nieuwe procedures betreffen onder andere de vormvereisten en de termijnen voor het indienen van de memories, de tussenkomst van een advocaat die gespecialiseerd is in cassatietechniek en de vereenvoudigde procedure voor de verwerping van de cassatieberoepen.

voorontwerp van wet met betrekking tot de rechtspleging in cassatie van strafzaken