27 sep 2019 17:31

Monopolierente van de Nationale Loterij voor 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Loterij Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de monopolierente van de Nationale Loterij voor 2019 vastlegt.

De monopolierente voor 2019 bedraagt, in overeenstemming met het beheerscontract 2016-2021 tussen de staat en de Nationale Loterij, 135 miljoen euro.

Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Staatsbegroting voor het jaar 2019