09 mei 2003 17:00

Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers (N.I.O.I) gemachtigd wordt toegang te hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers (N.I.O.I) gemachtigd wordt toegang te hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken.

Het ontwerp past in het kader van het vervullen van de opdrachten die aan het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers toebehoren, zoals: materiële bijstand aan de onderdanen en morele bijstand aan de onderdanen en aan de vaderlandslievende verenigingen of controle van de oproepen op de publieke vrijgevigheid.