16 okt 2002 17:00

Nationaal Klimaatplan

Op voorstel van Mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, en van de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad, in tweede lezing, het samenwerkingsakkoord (*) goed betreffende het opstellen, het uitvoeren en het opvolgen van een Nationaal Klimaatplan, alsook het rapporteren, in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatsverandering en het Protocol van Kyoto.

Op voorstel van Mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, en van de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad, in tweede lezing, het samenwerkingsakkoord (*) goed betreffende het opstellen, het uitvoeren en het opvolgen van een Nationaal Klimaatplan, alsook het rapporteren, in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatsverandering en het Protocol van Kyoto.

Doel van het Raamverdrag en van het Protocol van Kyoto is de beheersing van de netto uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. Het samenwerkingsakkoord leidt tot geen enkele bijkomende administratieve last voor de burger of voor de ondernemingen. Het advies van de Raad van State wordt gevraagd binnen een maximumtermijn van drie dagen.