24 jan 2020 18:00

Nationaal noodplan over de aanpak van een terroristische gijzelneming of aanslag

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het nationaal noodplan vaststelt over de aanpak van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag.

Een terroristische gijzelneming of een terroristische aanslag vereist een nationale reactie en zal dus onmiddellijk beheerd worden volgens de bepalingen van dit noodplan. Zulke gebeurtenissen kunnen zich onverwacht voordoen, maar ook het resultaat zijn van een reeds geïdentificeerde dreiging die zich toch gematerialiseerd heeft. Specifiek voor dit laatste geval voorziet het noodplan in een procedure van vooralarm om de nodige beschermings- en voorzorgsmaatregelen te kunnen nemen.

Het nationaal noodplan over terroristische gijzelneming of terroristische aanslag organiseert de gecoördineerde respons op voorgenoemde noodsituaties. Het specifieert het toepassingsveld, de fase van vooralarm en alarm, de organisatie en de samenstelling van de crisiscellen en de interactie van de beleidscel met de Nationale Veiligheidsraad. Het nieuwe noodplan integreert de uit de noodplanningsoefeningen en het beheer van de reële noodsituaties getrokken lessen.

Het plan bevat onder meer een nieuwe crisisbeheersstructuur bestaande uit vijf cellen op federaal niveau (beleidscel, federaal coördinatiecomité, federaal gerechtelijk comité, informatiecel, en nationale slachtoffercel) en drie cellen op lokaal niveau (provinciale crisiscel, gerechtelijke cel (JUDI) en operationele commandopost (CP-ops)). Die nieuwe structuur is zo opgezet om een efficiëntere uitvoering en coördinatie van de bestuurlijke en gerechtelijke maatregelen toe te laten. De samenstelling van de verschillende cellen is ook beperkt om de voorwaarden te scheppen die een efficiënter overleg toelaten tussen de vertegenwoordigers van de overheden en de diensten betrokken bij het crisisbeheer. Het gebruik van het nationaal veiligheidsportaal is daarenboven expliciet voorzien door het bijhouden van algemene logboeken in de verschillende cellen.

Ten slotte zijn er verschillende procedures voorzien die de federale procureur en/of de Directeur-generaal van het Crisiscentrum toelaten de nodige dringende maatregelen te nemen in de verschillende stadia van de noodsituatie. Zo wordt tegemoet gekomen aan de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.