17 mei 2013 17:36

Nationaal noodplan stroompanne van grote omvang

De ministerraad neemt op initiatief van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet kennis van het nationaal noodplan 'stroompanne van grote omvang'. Het plan werkt een structuur uit voor de aanpak van crisissituaties die het gevolg zijn van een stroompanne van grote omvang op nationaal niveau.

Een stroompanne van grote omvang kan de belangrijke communicatiemiddelen verstoren en vitale diensten zoals gezondheidszorgen, hulp en levering van drinkbaar water in het gedrag brengen. De impact van zo'n panne op de samenleving en op de werking van de openbare diensten is de aanleiding voor de uitwerking van het nationaal noodplan.
Het nationaal noodplan plant volgende maatregelen:

  • de melding en de uitwisseling van informatie tussen de elektriciteitssector en de federale overheid
  • de inwerkingtreding van de federale fase van het crisisbeheer
  • de waarschuwing van betrokken actoren
  • de coördinatie van maatregelen die de bevoegde overheden moeten nemen om:
    • het herstel van de elektriciteitstoevoer te bevorderen
    • de negatieve gevolgen van het wegvallen van de vitale infrastructuur en diensten zo veel mogelijk op te vangen en te beperken
  • de bevollking te informeren

Elke overheid blijft verantwoordelijk voor de risicoanalyse, het preventieve beheer en de acties waarvoor hij bevoegd is. Het noodplan ontslaat de overheden en diensten die instaan voor de levering van elektriciteit niet van hun verantwoordelijkheden. Het plan werd opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van het Nationaal Crisiscentrum, de FOD Economie, de FOD Volksgezondheid, de federale politie, de vaste commissie voor de lokale politie, de algemene directie Civiele Veiligheid en het Ministerie van Defensie.