28 mrt 2003 16:00

Nationaal register

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd waarbij het Bestuur voor het KMO-beleid van de FOD Economie, Kleine en Middelbare Ondernemingen, Middenstand en Energie, gemachtigd wordt toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister en het identificatienummer ervan te gebruiken.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd waarbij het Bestuur voor het KMO-beleid van de FOD Economie, Kleine en Middelbare Ondernemingen, Middenstand en Energie, gemachtigd wordt toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister en het identificatienummer ervan te gebruiken.

Deze toestemming wordt gegeven in het kader van de uitvoering van de opdrachten van dit Bestuur met betrekking tot de bepaling van de ondernemersvaardigheden, de machtigingen tot ambulante activiteiten, evenals de toekenning van de beroepskaarten voor de vreemdelingen en de vergunningen van beenhouwer-spekslager. Het ontwerpbesluit is op een dusdanige manier opgesteld, dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer waarop de gegevens van het Rijksregister betrekking heeft, gewaarborgd wordt. De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft een gunstig advies uitgebracht op 10 februari 2003 over dit ontwerpbesluit.