28 jan 2022 17:05

Nationale akkoorden artsen-ziekenfondsen en tandheelkundigen-ziekenfondsen 2022-2023

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke akkoord met de nationale akkoorden artsen-ziekenfondsen en tandheelkundigen-ziekenfondsen voor 2022-2023.

De ministerraad bekrachtigt de akkoorden die de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen en de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen in december 2021 hebben gesloten voor 2022 en 2023. Deze kunnen worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.